Q.1
Које си одељење?

Q.2
Молимо Вас да пажљиво прочитате наведене тврдње и да што искреније одговорите на њих. Потребно је да поред сваке тврдње означите тачку која најтачније означава ваше мишљење. Бројеви означавају следеће: 1. потпуно нетачно, 2.углавном нетачно, 3.и тачно и нетачно,4.углавном тачно,5.потпуно тачно. *
1 2 3 4 5
Музика је свакодневно заступљена у мом животу
Волим часове музичке културе
Градиво из музичког ми је јасно и блиско после часа
Занимљив ми је наставни садржај(лекције)
Волим да певам на часу
Волим да слушам музику на часу коју наставница пушта
Лакше усвајам градиво из музичког када учим из књиге
Лакше усвајам градиво из музичког када истражујем и пишем семинарски рад
Лакше усвајам градиво из музичког када играм едукативне игрице
Задовољан сам како наставница предаје на часу
Задовољан сам начином оцењивања
Задовољан сам јер је уважен мој став на часу

Q.3
Када учиш из књиге једну лекцију из музичке културе кући треба ти

Q.4
Када истражујеш преко интернета и пишем семинарски рад из музичке културе треба ти

Q.5
Када играш игрице које је наставница направила усвојиш градиво из музичке културе за

Q.6
Где највише волим да имаш часове музичке културе?

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy